درخواست نمایندگی
نام فروشگاه *:
 
نام درخواست دهنده * :
 
نام مدیر فروشگاه *:
 
وضعیت ملک *:

متراژ مغازه *:
 
تعداد کارکنان * :
 
وضعیت و ابعاد انبار:

سابقه فعالیت *:
 
پست الکترونیکی *:
 
شماره تماس *:
 
آدرس مغازه *:
 
آدرس انبار: