تندیس جشنواره صنعت

با توجه به زحمات مهندسین و تلاش کارکنان کارخانه لوازم خانگی کن در جشنواره قهرمانان صنعت این مجموعه  برنده  تندیس زرین گشت