بازدید رئیس انجمن لوازم خانگی از غرفه کن

حضور و بازدید جناب آقای دکتر انصاری ریاست محترم انجمن لوازم خانگی ایران و سرکار خانم کامرانی نماینده محترم ایشان از غرفه شرکت لوازم خانگی کن در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران