جزئیات نمایشگاه
  • عنوان نمایشگاه : چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
  • محل برگزاری : تهران
  • تاریخ برگزاری : 19 مرداد 1393
  • توضیحات :
تصاویر