اهداف و خط مشی
لوازم خانگی کن با تکیه بر سابقه ی ۲۶ ساله ی خود و اعتماد مشتریان به نام تجاری کن به عنوان پبشرو صنعت لوازم آشپزخانه در ایران مسئولیت های سنگینی را عهده دار است لذا برای دست یابی به این اهداف شما را نیز در اهداف خود شریک میدانیم. واحد خدمات لوازم خانگی کن یکی از بزرگترین واحد های خدماتی ایران میباشد که در کمتر از ۴۸ ساعت به تمامی مشکلات شما رسیدگی  می کند .